• De diepere betekenis van Yoga

  Yogafilosofie

 • Yogafilosofie!

  Verdiep & verrijk je yoga ervaring met kennis uit de Indiase klassieke literatuur

  Verdieping & Verrijking

  Verrijk je yoga-ervaring door verdieping in de achtergrond van klassieke Indiase geschriften. Laat je meevoeren door de diepe betekenis van deze prachtige teksten!

   

  Bijvoorbeeld de bekende Yoga Sūtra’s van Patañjali over het beheersing en transformatie van bewustzijn, de mystiek van de Upanishaden, de rijke traditie van de Klassieke Tantra uit het Kashmir Saivisme. Of de Brahma Sutra's, Siva Sutra en leringen van bekende guru's waarvan de kern terug te vinden is in de Veda's.

   

  Voor de meerderheid van ons in het Westen, is begrip van Yoga vooral bekend door de waardevolle fysieke houdingen (asana’s), mindfullness en adembeheersing. Maar de eigenlijke essentie en doelstelling van yoga beoefening gaat dieper en verder.

  Verbinding met het Absoluut Bewustzijn in jezelf

  Het doel van alle yoga en andere tradities uit de Veda's is om een verbinding te maken met het Godselement in jezelf en erin opgaan. En daar is het mij ook om te doen!

  Bestaan-Zijn-Gelukzaligheid - Sat-Chit-Ananda - in jezelf waarnemen, het Godselement in je hart.

   

  Want dat is het uiteindelijke doel van alle yoga: eenwording met Bewustzijn, ongeacht welke naam je daar aan toekent, God, Zelf, Enige Werkelijkheid, Absoluut Bewustzijn of Brahman. Uiteindelijk leidt yoga tot een mystieke innerlijke ervaring en opgaan in Vreugde die niet persoonlijk is maar het Bestaan-Zijn-Gelukzaligheid (Sat-Chit-Ananda) of Bewustzijn in jezelf!

  Liefde voor kennis & inzicht

  Ik heb altijd al een grote voorliefde gehad voor hoogwaardige kennis! En veel verschillende stromingen bestudeerd. Westerse esoterie & Christendom, Sufisme, Boeddhisme en vooral Hindoeïsme. De Indiase klassieke literatuur resoneert - naast het Christendom - nog het meest met mij.

   

  Studie van de geschriften is ‘key’ is voor de yogi. Overpeinzen (contempleren op) en diep doordenken over de teksten. Want je maakt hierdoor verbinding met de essentie van de tekst. Contemplatie en concentratie zuigt als het ware de adem van de intuïtie naar binnen, je maakt het bewust in jezelf. Ken je die momenten, dat je uit het niets opeens door een idee heen kijkt? Daar gaat het hier om!

   

  Door bestuderen van- en contempleren op de geschriften ontstaat transcendent inzicht. Daarom is het belangrijk dat zo zuiver mogelijke teksten worden gebruikt zoals de sutra’s of andere (bron)geschriften.

  Practice makes perfect!

  Alle tradities kennen vormen van meditatie, adembeheersing en verschillende andere geweldige methodes en technieken (waar ik in de workshops uitgebreid op in ga!).

   

  En dan volgt ook integratie van inzichten en ervaringen in de praktijk van elke dag! Het steile pad van de yogi biedt voldoende uitdagingen.

   

  Hoe ga je om met moeilijke situaties en uitdagingen? Gewoon op je werk, met familie, vrienden, en andere situaties die een uitdaging zijn. Wat doe je, wat zeg je, wat voel je, wat denk je en wat raakt je? Hoe ga je met jezelf om?

   

  En hoe plaats je je persoonlijke stukken (verdriet, onmacht, pijn). En je kunt niets overslaan op dit pad. Emoties, persoonlijke stukken, alles moet worden geïntegreerd. Zodat je ook midden in het leven steeds je verbinding met Bewustzijn ervaart en een toestand van innerlijk gevoelde warmte, vrede en Liefde als constante onderstroom, resonantie, in jezelf kunt ervaren.

  Workshops & lezingen

  In het voorjaar van 2019 - van januari tot en met mei - geef ik in samenwerking met de Theosofische Vereniging Nederland een vijftal workshops. De onderwerpen hebben betrekking op de Vedische- en yogatradities. Met hier en daar een verbinding met andere tradities zoals het Christendom.

   

  De workshops zijn geschikt voor iedereen die verdieping zoekt. Je hoeft geen voorkennis te hebben. Alle workshops bestaan uit theorie en die in de praktijk brengen!

   

  We doen geen yoga-houdingen, wel meditaties. Je krijgt een hand-out mee. De workshops zijn los te volgen. Geschikt voor geïnteresseerden, yoga beoefenaars en yoga-docenten!

  Inter-religie

  Naast de Vedische geschriften verdiend het aanbeveling aan iedere zoeker naar Waarheid om ook andere stromingen, religies te bestuderen. Het helpt enorm in je begripsvermogen en je doorgrondt de diepte van een specifieke leer beter door kennis op te doen uit verschillende stromingen en vervolgens te ontdekken dat er grote overeenkomsten zijn! Kernwaarheden die in alle religies voorkomen. Hoe mooi is dat!

 • Data workshops & lezingen

  In samenwerking met de Theosofische Vereniging Nederland organiseer ik
  5 inspirerende workshops in 2019!
  Za 12 januari: IK BEN DAT - De alles doordringende kracht van ‘IK BEN’
  Za 9 februari: de Mystieke Upanishaden
  Za 9 maart: Geheimen uit de Yoga Sutra’s van Patanjali
  Za 6 april: De Yoga van Jezus
  Za 19 mei: Het onverdeelde Zelf – Essentie van de klassieke Tantra
  Alle workshops zijn los te volgen
  Hieronder tref je meer informatie over de workshops!

  Za 12 januari 2019

  IK BEN DAT

  De alles doordringende kracht van ‘IK BEN

  Verblijf permanent in de kracht van IK BEN ZIJN in jezelf, in je hart, de plaats waar de allesdoordringende kracht van het Absoluut Bewustzijn in jezelf gevestigd is. Het Goddelijk Bewustzijn dat alles doorademt en nergens niet aanwezig is. Een kracht die innerlijk gevoeld en ervaren kan worden en die door beoefening steeds meer in de onderstroom van je eigen zijn resoneert.

   

  Door voortdurende contemplatie en Japa (herhaling van een mantra) op ‘Ik Ben’ en met een gerichtheid op God of het Absolute in jezelf ontwikkel je een verbinding met Bewustzijn en er komt een moment dat je God in jezelf kunt waarnemen en het ‘Godgevoel’ een blijvende resonantie in jezelf wordt die onmiddellijk verschijnt als je je erop richt. En die kunt ervaren als warmte, kracht, vrede, ruimte en gelukzaligheid. Als een blijvende aanwezigheid op de achtergrond in jezelf. Je stemt jezelf op die manier af op het Absoluut Bewustzijn en als je dat veelvuldig doet dan ontmoet je het Goddelijk Bewustzijn in jezelf en dat is het mooiste dat er is!

   

  Er zijn mooie en effectieve methoden beschikbaar die onder meer door 20e-eeuwse guru’s Ramana Maharshi en Sri Nisargadatta onderwezen werden. De methodes benaderen Bewustzijn beide vanuit een andere zienswijze. Ramana Maharshi door juist de wortel van het persoonlijk ‘ik-bewustzijn’ op te lossen en Sri Nisargadatta door gerichtheid op het IK BEN Bewustzijn in jezelf. Beide methoden gaan we beoefenen en leren in deze workshop!

   

  Ook leer je de kracht van het woord AUM en God, hoe deze woorden als een krachtige mantra gebruikt kunnen worden, in jezelf resoneren en hoe je met deze woorden verbinding met het Absoluut Bewustzijn in jezelf kunt maken.

   

  Daarnaast verkennen we de psychologische kracht van het zelfconcept en de linguïstische onderbouwing ervan in woorden. Vanuit het idee ‘IK BEN DAT’ verkennen we ook de leringen van Patanjali over transformatie van bewustzijn en de transformatieve methoden uit de Upanishads en de Bhagavad Gita.

   

  Tijdens deze workshop krijg je:

  • Theorie en achtergrond uit de geschriften
  • Drie praktische methoden om de IK BEN ervaring van het Goddelijke in jezelf te voelen
  • Beoefenen we deze drie methodieken om je eigen verbinding met Bewustzijn te maken
  • Je krijgt een syllabus mee met de een samenvatting en methodieken om thuis zelf te beoefenen
  • Iedereen kan meedoen, we gaan geen yoga houdingen beoefenen, wel meditaties 

  Datum: 12 januari van 13-17 uur (12.30 uur inloop)

  Deelname: 30 euro

  Locatie: bovenzaal Theosofische Bibliotheek aan de Tolstraat 154 Amsterdam

  Aanmelden of meer informatie kan via jivanderloop@gmail.com of 06-14610716

   

  Ik zie je komst graag tegemoet!

   

  Liefs, José

  Je kunt je hier aanmelden!

  Za 9 februari 2019

  De mystieke Upanishaden

  In de mystieke weg van de Upanishaden ligt het pad naar het onkenbare verborgen en toch zichtbaar voor de zoeker naar Waarheid. De Upanishaden onthullen de mystieke kennis van de grote wijzen die Éénwording met Brahman, God, bereikt hebben. De Upanishaden zijn esoterische en filosofische verhandelingen en vormen het ‘einde van de Veda’s’. Ze bevatten de opgetekende mystieke ervaringen en inzichten van de Rishi's die in staat waren om het Absoluut Bewustzijn zuiver te verstaan.

   

  Elke Upanishad onthult de eenheid van het Atman met Brahman aan de hand van andere vragen en gezichtspunten. Iedere Upanishad bevat een eigen visie en daardoor lijken ze soms tegenstrijdig (in deze workshop krijg je hier handvatten voor). Deze teksten zijn heel lang niet opgeschreven en de leringen maken onderdeel uit van de oude Wijsheidstraditie. De wijsheid van de Upanishaden is esoterisch, filosofisch, gnostisch en staat los van tijd en ruimte. En dat is zo mooi!

   

  De Upanishaden bieden geen uitgebreid filosofisch systeem, maar een aantal met elkaar verweven thema’s en zienswijzen als fundamenten van het pad naar Zelfrealisatie. Zoals het grote verlangen van de ziel naar bevrijding (Moksha) van de vergankelijkheid van het gewone leven. En yoga als de handeling van meditatie en contemplatie waardoor de yogi ‘het Brahman als het inwonend zelf’ in zichzelf kan waarnemen. En het belangrijke principe ‘het Ene is het vele, het vele is het Ene’. En de krachtige resonantie van het heilige woord AUM zoals in de Mandukya Upanishad wordt beschreven als 'eeuwig' en 'wat was, wat is en wat zal zijn, en wat voorbij de eeuwigheid is’, resulterend in de diepe stilte van de Turîya staat. En juist dát, transcendente kennis en inzicht in Dat wat voorbij de eeuwigheid is en tegelijk immanent in alles aanwezig, staat centraal in de Upanishaden en ook in deze workshop.

   

  Je krijgt uiteenzetting en methodieken van deze en andere fundamenten van de geheime leer in de Upanishaden. Ogenschijnlijk geheim, want iedereen is in staat de diepe waarheden van het mysterie in zichzelf te ontdekken! Dat is waar deze workshop over gaat!

   

  Want de mystieke weg van de Upanishaden bevindt zich een helder pad dat voert tot Brahman – het allerhoogst mysterie dat zich ook in jezelf bevindt! Het Mysterie in jezelf dat tot ontwaken kan worden gebracht door meditatie, contemplatie op het heilig Woord, het leiden van een leven gewijd aan meditatie en toewijding aan de inwonende God in je hart.

   

  Deze workshop voert je mee langs het pad tot eenwording met het Absoluut Bewustzijn dat de Upanishaden beschrijven. Je krijgt kennis van het geheel van de Upanishaden en verdieping op enkele belangrijke passages. We verkennen de diepe betekenis van een aantal belangrijke Upanishaden, en hoe deze met jezelf kunnen resoneren. In deze workshop gaan we ook zelf enkele delen van deze mystieke weg beoefenen, zoals methodes van zelfonderzoek en inzicht, de betekenis en meditatie op het heilige woord AUM. Én we doen een mooie meditatie op het Ene en maken een innerlijk gevoelde verbinding met Bewustzijn.

   

  Tijdens deze workshop krijg je:

  • Een uiteenzetting van passages uit de belangrijkste Upanishaden en de diepere betekenis ervan 
  • Een verkenning van de filosofische methodes van Zelf-onderzoek uit de Upanishaden
  • Meditaties op het Ene en het heilig woord AUM en hoe je dit in jezelf kunt ervaren 
  • Je krijgt een syllabus mee met de een samenvatting en methodieken om thuis zelf te beoefenen
  • Iedereen kan meedoen, we gaan geen yoga houdingen beoefenen, wel meditaties

  Datum: 9 februari van 13-17 uur (12.30 uur inloop)

  Deelname: 30 euro

  Locatie: bovenzaal Theosofische Bibliotheek aan de Tolstraat 154 Amsterdam

  Aanmelden of meer informatie kan via jivanderloop@gmail.com of 06-14610716

   

  Ik zie je komst graag tegemoet!

   

  Liefs, José

  Je kunt je hier aanmelden!

  Za 9 maart

  Geheimen uit de Yoga Sutra's van Patanjali

  De Yoga Sutra’s van Patanjali is het meest gelezen en becommentarieerde sutra. Transformatie en beheersing van Bewustzijn staat centraal in dit magnifieke geschrift, gecompileerd door Maharshi Patanjali rond 350 na Christus. Alle yogatradities zijn in de Yoga Sutra’s van Patanjali opgenomen. Jnana, Bhakti, Karma en als geheel vormen ze de Yoga Sutra’s Raja Yoga.

   

  Het 8-voudig pad vormt het bekendste deel uit de Yoga Sutra’s. Maar wist u dat Patanjali naast de transformatieve weg van het 8-voudig pad een aantal directe paden naar bevrijding beschrijft? Zoals de weg van liefde en devotie in Ishvara Pranidhana en meditatie op AUM. Dat is waar deze workshop over gaat!

   

  Want er is meer! Een belangrijk deel van de Yoga Sutra’s behandelen de methodes en zienswijzen rondom het ontwikkelen van bijzondere vermogens. En wat is precies de methode die tot Samadhi leidt en hoe komen bijzondere vermogens (Siddhi’s) daarbij tot ontwikkeling?

   

  En…. hoe verloopt het proces van de finale bevrijding van de yogi? Want de diepe verbinding met het Absoluut Bewustzijn in de staat van Samadhi is niet het einddoel van de Yoga Sutra’s. De uiteindelijke bevrijding van de Yogi staat beschreven in deel vier, genaamd Kaivalya, dat Éénwording behandeld. Een prachtig mooi deel dat diep inzicht verschaft in het proces van ‘Dharma Mega Samadhi’, de uiteindelijke bevrijding van de yogi die leidt tot het gevestigd zijn in zijn Ware Aard die Louter Bewustzijn is. Hoe mooi is dat!

   

  Deel vier maakt ook duidelijk dat alle voorbereidende stappen van het 8-voudig pad hier tot een transcendente culminatie komen. Zo leidt bijvoorbeeld het beoefenen van ongehechtheid (Vairagya) tot super ongehechtheid (Para-Vairagya) en tot het steeds subtieler worden van de yogi. Deze culminatie, een steeds hogere expressie van sutra’s vinden we overal in de Yoga Sutra’s terug. En daar gaat deze workshop uitgebreid op in. Hoe je iedere in deze sutra beschreven yoga praktijk tot transcendentie en subtiliteit kan brengen, wat daarvoor nodig is, welke thema’s belangrijk zijn en wat dat voor jezelf kan betekenen. Zoals ongehechtheid bijvoorbeeld!

   

  Evenzo leidt de hogere expressie van de prachtige sutra ‘Ishvara Pranidhana’ – liefde en overgave aan Bewustzijn – tot de hoogste Verlichting en is het een prachtige directe weg naar Zelfrealisatie in zich. Een andere directe weg naar Zelfrealisatie die Patanjali beschrijft is meditatie op het heilig AUM. Want deze hele wereld is geschapen en wordt in stand gehouden door trilling, en AUM is het alles doordringende geluid van het Bewustzijn, God zelf.

  Uiteindelijk leidt yoga tot een mystieke innerlijke ervaring en opgaan in Vreugde die niet persoonlijk is maar het Bestaan-Zijn-Gelukzaligheid (Sat-Chit-Ananda) of Bewustzijn zelf en niet alleen maar een ‘niet-denken’ exercitie!

   

  Deze workshop is gewijd aan de sacrale, transcendente en verborgen geheimen uit deze prachtige sutra!

   

  Tijdens deze workshop krijg je:
  • Een uiteenzetting van de verborgen geheimen in de Yoga Sutra’s, bijbehorende aforismen en commentaren 
  • De culminatie van de sutra’s tot transcendentie en hoe dit zelf te beoefenen
  • Meditatie op AUM als mantra volgens Patanjali 
  • Beoefening van Samyama – concentratie, meditatie en contemplatie op het Absoluut Bewustzijn
  • Je krijgt een syllabus mee met de een samenvatting en meditaties om thuis zelf te beoefenen
  • Iedereen kan meedoen, we gaan geen yoga houdingen beoefenen, wel meditaties
  • Ruimte voor uitwisseling en dialoog! 

  Datum: 9 maart van 13-17 uur (12.30 uur inloop)

  Deelname: 30 euro

  Locatie: bovenzaal Theosofische Bibliotheek aan de Tolstraat 154 Amsterdam

  Aanmelden of meer informatie kan via jivanderloop@gmail.com of 06-14610716

   

  Ik zie je komst graag tegemoet!

   

  Liefs, José

  Je kunt je hier aanmelden!

  Za 6 april

  De Yoga van Jezus – overeenkomsten tussen de Yogatradities en het Christendom

  Onbegrensde liefde, zachtmoedigheid, ‘IK BEN DIE IK BEN’, en ‘de Vader en Ik zijn Eén’ zijn bekende leringen van Jezus die we óók terugvinden in de Vedische geschriften. Het evangelie van Issa beschrijft dat Jezus jaren in India en Tibet verbleef. Wat leerde hij daar? Waar vinden we dat terug in het Nieuwe Testament? Het is verrijkend om tradities naast elkaar te leggen, overeenkomsten te ontdekken, de betekenis ervan te voelen, en erin op te gaan!

   

  In deze workshop krijg je ook inzicht in de overeenkomsten tussen fundamentele Waarheden bezien in het licht van zowel de Vedische- en yogatradities als de Christelijke tradities. Want zowel de non-dualistische Advaita als de weg van liefde, overgave en devotie van de Vedische Bhakti stroming zijn duidelijk terug te vinden in de Christelijke geschriften.

   

  Jezus bracht de leer van onvoorwaardelijke liefde. Vaak denken we dat zachtheid zwakte is, maar dat is het niet! In deze workshop leer je de kracht en onbegrensde ruimte van zachtmoedigheid, hoe dit leidt tot innerlijke vrede en warmte en het Christusbewustzijn in jezelf ontvouwt. Ja zeggen tegen Liefde en de rest loslaten. Een Bewustzijn dat in de Veda’s beschreven staat als Oneindig en Tijdloos Bewustzijn en Gelukzaligheid, en dat ervaren kan worden door degene die het persoonlijk ik achter zich laat. Het onkenbare, ondenkbare dat zich voorbij het denken in het Absolute bevindt.

   

  ‘Het Koninkrijk der hemelen is in U’! Schrijven de Veda’s niet over hetzelfde? Het koninkrijk van God - van eeuwig, onveranderlijk, gelukzalig kosmisch bewustzijn - bevindt zich in ons hart. Als een weerspiegeling van de onsterfelijke Geest, waarbij het Zelf, de Ziel, het oneindige rijk van God omvat - het Bestaan, Zijn, Gelukzaligheid - aanwezig in elk deeltje van trillende schepping en in het vibrerende Transcendente Absolute. De innerlijke relatie met God is zo mooi beschreven in de Christelijke mystieke tradities, want het Absoluut Bewustzijn is een levendige aanwezigheid in jezelf waarmee je een relatie aan kunt gaan en die tot Eenwording leidt.

   

  Voor de mysticus bestaat redding dan ook niet alleen uit een verlossend gebaar van bovenaf, maar eerder uit het begrijpen van de realiteit dat het individuele zelf nu en altijd perfect is geweest, één met het Universele Zelf in het hart van de mensen aanwezig en bereikbaar via meditatie en gebed.

   

  Dat is precies waar de yogatechnieken op inzetten! Zowel in de yogatradities als in het Christendom vinden we contemplatie, meditatie en een innerlijke verbinding maken met het Absolute, met God in jezelf. En dat gaan we in deze workshop ook beoefenen!

   

  In deze workshop krijg je:

  • Een ruimte uiteenzetting van de belangrijkste en inspirerende overeenkomsten tussen beide tradities en relevante passages uit geschriften en ervaringen van mystici
  • Het Gebed van het Hart en het Christusbewustzijn
  • Meditatie en contemplatie volgens de Christelijke- en yogatradities
  • Je krijgt een syllabus mee met de een samenvatting en meditaties om thuis zelf te beoefenen
  • Iedereen kan meedoen, we gaan geen yoga houdingen beoefenen, wel meditaties
  • Ruimte voor uitwisseling en dialoog!

  Datum: 6 april van 13-17 uur (12.30 uur inloop)

  Deelname: 30 euro

  Locatie: bovenzaal Theosofische Bibliotheek aan de Tolstraat 154 Amsterdam

  Aanmelden of meer informatie kan via jivanderloop@gmail.com of 06-14610716

   

  Ik zie je komst graag tegemoet!

   

  Liefs, José

  Je kunt je hier aanmelden!

  Het onverdeelde Zelf

  Essentie van de klassieke Tantra

  Ontdek en ervaar de schoonheid van de non-dualistische Tantra uit verschillende tradities zoals het Kashmir Saivisme. Maak kennis met de methode en meditaties van Zelf-herkenning (Pratyabhijna). Verken de werkelijke betekenis van Siva en Sakti en hoe de klassieke Tantra de kracht van je eigen intuïtieve inzicht vergroot door diepe transformatie door kennis en inzicht, en hoe dit pad ook een weg is van devotie, ritueel, beoefening, mantra en direct ervaren van Absoluut Bewustzijn.

   

  In deze workshop gaan we in op de werkelijk prachtige klassieke stromingen van non-dualistische Tantra, die haar bron vindt in Kashmir maar ook in het Boeddhisme voorkomt. De Tantrische traditie is als geen ander in staat om met ongelooflijke precisie onderwerpen als de aard van Bewustzijn te beschrijven, wat het proces is van de openbaring en terugtrekking, en beschrijft een sublieme weg naar Zelfrealisatie langs een rijke yogabeoefening, Sadhana.

   

  Je maakt kennis met de verschillende stromingen binnen de Tantra, en met de geniale Utpala Deva en Abhinava Gupta, beide grote yogi’s die op briljante wijze de cohesie en samenhang van de Tantra filosofie wisten samen te stellen. Abhinava Gupta schreef onder meer de belangrijke Tantraloka – Licht op de Tantra’s, een geweldige uiteenzetting van Tantrische filosofie en praktijk.

   

  Je maakt kennis met deze- en andere geschriften zoals de bekende Vijnana Bhairava Tantra en de Siva Sutra. En ook de sutra van Zelf-herkenning de Pratyabhijñā-hrdaya, die een van de meest krachtige en onthullende spirituele meesterwerken van de wereldgeschiedenis is, én een van de primaire bronnen voor de studie en beoefening van Yoga in het algemeen en niet-seksuele Tantra Yoga in het bijzonder. Wat betekent het om het Zelf in jezelf echt te herkennen, je aangeboren goddelijkheid te ervaren en je verbinding met alles? Deze vraag wordt beantwoord in deze klassieke Tantra tekst.

   

  Kennis van de klassieke Tantra filosofie, historie en traditie is een must voor iedereen die meer diepgang en werkelijk begrip wil hebben van deze rijke, samenhangende en alomvattende traditie!

   

  In deze workshop krijg je:
  • Inzicht in de filosofie, verschillende stromingen binnen de klassieke Tantra en belangrijke geschriften
  • De werkelijke betekenis van Siva & Sakti
  • Een overzicht van de yogapraktijk volgens de klassieke Tantra en die gaan we in de praktijk brengen!
  • De beoefening van de methode van Zelf-herkenning
  • Beoefening van niet-beoordelend gewaarzijn 
  • De methode van mantra en geluid 
  • Je krijgt een syllabus mee met de een samenvatting en meditaties om thuis zelf te beoefenen
  • Iedereen kan meedoen, we gaan geen yoga houdingen beoefenen, wel meditaties
  • Ruimte voor uitwisseling en dialoog!

  Datum: 19 mei van 13-17 uur (12.30 uur inloop)

  Deelname: 30 euro

  Locatie: bovenzaal Theosofische Bibliotheek aan de Tolstraat 154 Amsterdam

  Aanmelden of meer informatie kan via jivanderloop@gmail.com of 06-14610716

   

  Ik zie je komst graag tegemoet!

   

  Liefs, José

  Je kunt je hier aanmelden

 • Zelftransformatie

  Goed in je gevoel komen – Transformerende healingsessies

  Liefde stroomt vanzelf in jezelf door, wanneer er niets

  anders meer over is. Liefde voor alles dat is.

  Sommige emoties, neigingen en patronen komen voort uit belevenissen of trauma’s die we al ons hele leven bij ons dragen. Ze vormen sluiers om de onbegrensde liefdesbron in jezelf die je dan niet meer goed kan voelen. Misschien ben je daardoor wel meer in je denken gaan zitten. En als iemand iets tegen je zegt en zo’n trauma wordt geraakt zitten we gelijk op de kast. Het is dan net of er een ‘push button’ wordt aangeraakt. Je vóélt je dan geraakt, vaak is dat niet fijn. Met bepaalde technieken zijn ze echt op te lossen of te verbeteren. In ieder geval eerst bewust te maken, waardoor je er iets mee kunt.

   

  Maar sommige emotionele trauma’s zijn zo hevig, dat het te pijnlijk en moeilijk is om ze in je eentje door te werken en op te lossen. En dan wil ik er voor je zijn. Want als ervaringsdeskundige weet ik hoe pijnlijk het kan zijn. En overweldigend. Dan is het fijn dat er iemand naast je staat in dit proces en je steunt met liefde en… zonder mening of opvatting.

   

  Tijdens persoonlijke sessies maak ik onder meer gebruik van emotioneel reizen in jezelf waardoor je waarneemt waar emotionele blokkades zitten. Met behulp van de helende kracht van liefde, ademen en het ‘doorprocessen’ via een bepaalde techniek kunnen blokkades opgelost worden en kan je met je echte onderliggende gevoel in verbinding komen. Je echte Zelf. Je kunt dan zuiverder waarnemen en niet meer gekleurd door emoties. Dan kom je goed in je gevoel en meer in je Zijn. Vrij zijn van belemmerende emoties. Hoe heerlijk is dat!

   

  Ik ben tijdens deze gevoelsreizen je ‘spaceholder’ en begeleider van dit enorm transformerende proces. Daarbij werk ik met liefde. Liefde werkt deblokkerend en is in staat om zelfs de hevigste pijn te verlichten, te verzachten.

 • Zelftransformatie healing & workshops

  Persoonlijke Zelftransformatie & healingsessies

  Persoonlijke Zelftransformatie healingsessies

  €65,- inclusief btw per uur. Deze kosten kunnen contant of voorafgaand per bankoverschrijving worden voldaan.

   

  Locaties & gegevens

  The Heart House
  Huizerweg 54
  1402 AD Bussum

   

  Centrum De Roos
  P.C. Hooftstraat 183
  1071 BW Amsterdam

 • José van der Loop

  Toewijding aan liefde & Bewustzijn

  Mijn naam is José van der Loop. Voor mij gaat het in het leven om liefde, inzicht en persoonlijke transformatie. Dat breng ik op verschillende manieren. Mijn diep gevoelde bevlogenheid en enthousiasme vanuit Yoga Filosofie in de vorm van lessen en workshops. En persoonlijke healing sessies waarin ik werk met de helende kracht van liefde om emotionele en fysieke blokkades op te lossen. Met liefde en begrip bij je echte gevoel en daarmee bij jezelf komen! Hoe fijn is dat!

   

  Hoewel ik een liefhebber ben van hoogwaardige kennis, ook voor wat betreft religie en spiritualiteit, is mijn spiritueel pad gebaseerd op gevoel. Op liefde. Liefde kan alleen worden gevoeld. In allerlei stromingen en zienswijzen is liefde te vinden. Het raakt je diep.

   

  In de afgelopen 15 jaar heb ik mij verdiept in Indiase geschriften waar ik zo van hield. Zoals de Yoga Sutra’s van Patanjali en de Bhakti Sutra’s over de weg van liefde. Die laatste is mij op het lijf geschreven en de sutra vond mij! Toen ik het las kon ik alleen maar denken: dìt is wat ik voel, en wat ik bedoel!

  Ik neem je graag mee in mijn diep gevoeld enthousiasme en hoop van harte dat je gelegenheid hebt om er een keer bij te zijn!

   

  Er zijn vele deuren naar verbinding met het Absoluut Bewustzijn. Voor mij is dat het hart en onbegrensde liefde. En vormt gevoel de verbinding met Absoluut Bewustzijn.

   

  Ik wil je graag meenemen op deze weg en je uitnodigen om ook de gevoelsdiepte en onbegrensde liefde in je zelf te ervaren en van daaruit de verbinding met het Absoluut Bewustzijn te maken!

   

  Love is the strongest medicine - Neem Karoli Baba

 • Contact & aanmelden

  Aanmelden voor lezingen, workshops of healing?

  Stuur me een bericht om te laten weten wanneer je komt. Fijn! Heb je vragen of wil je iets weten? Neem dan contact met mij op, ik hoor je graag!

  The Heart House
  Huizerweg 54
  1402 AD Bussum

  Centrum De Roos
  P.C. Hooftstraat 183
  1071 BW Amsterdam
  0031(6)14610716
All Posts
×